Efter en politisk diskussion förra veckan konstaterade en grön kollega åt mig att ”vi gröna är ju mer fokuserade på miljöfrågor medan ni i vänstern prioriterar sociala frågor”. Konstaterandet kom väldigt spontant och utan några större baktankar. Det är väl så många tänker när de vill dra skiljelinjer mellan våra partier. För mig känns det ändå väldigt konstgjort och udda att ställa människor och miljö mot varandra.

Om man vill definiera ett specifikt vänsterperspektiv på miljöfrågor är det inte att man prioriterar människan framom miljön. Klimat- och sociala begränsningar är starkt sammankopplade och för en verklig hållbar framtid måste det ske förändringar som tar i beaktande helheten. Hållbar utveckling handlar om att försäkra allas mänskliga rättigheter, som mat, vatten och hälsovård, utan att användningen av jordens resurser överskrider en hållbar nivå.

Välgörenhetsorganisationen Oxfam har arbetat fram hållbarhetens cirkel, eller donits som de kallar den, för att påvisa hur hållbarhet är ett genomgående tankesätt.
källa.

Vi behöver hållbarhetspolitik med helhetstänk som lägger mänskligheten inom ramen av miljötaket och den sociala grundmuren. I värsta fall kan den internationella miljöpolitiken leda till ökad global ojämlikhet. Vi måste alltså bekämpa fattigdom samtidigt som vi börjar utnyttja planetens förnybara resurser på ett sätt som förbättrar livsvillkoren för de 1,4 miljarder människor som lever på under 1,25 dollar per dag.

Personligen ställer jag mig försiktigt skeptisk till att detta görs genom den typen av grön ekonomi som förespråkar ett kapitalistiskt system med fortsatt oändlig ekonomisk tillväxt och som enbart vill ersätta dagens bruksvaror med “gröna” varor. En fri marknadsekonomi som utgår från en konstant förhöjning av vår levnadsstandard i väst går inte ihop med de förändringar vi måste göra i våra konsumptionsvanor samt den omfördelning av resurser som behövs för att ha en chans att bygga upp en globalt jämlik och hållbar framtid.

För att knyta tillbaka till kommunalpolitiken så finns det inte heller belägg för att påstå att Vänsterförbundet inte aktivt skulle bevaka miljöfrågor. Tvärtom har vänsterns politiska representanter aktivt främjat bland annat ekologiskt byggande, förbättringar av energipolitiken och kollektivtrafiken i såväl nämnder som i fullmäktige. Att vara vänster eller att rösta på Vänsterförbundet innebär inte en röst bort från en hållbar framtid, utan en röst för ett helhetstänk som innebär både social rättvisa och klimatvänlighet.