FEMINISM: kostnaderna för föräldraskap ska delas, translagen förnyas, våldskulturen bekämpas, rasistiska strukturer synliggöras, arbetsansökningar göras namnlösa

UTJÄMNANDET AV KLASSKILLNADER: slut på privatiserings- och centraliseringstrenderna, hyresbostäder till skäligt pris av statens egen byggenhet, basinkomst, arbetsmarknader som skapar arbete

FRÅN UNGDOMSGARANTI TILL VÄLFÄRDSGARANTI: satsningar på mentalvård, uppsökande ungdomsarbete och arbetsverkstäder, förlängd läroplikt, förebyggande åtgärder

GLOBALT ANSVAR: förhandlingarna om de internationella TTIP- och CETA-avtalen ska överges, Palestina erkännas och Israel ta ansvar för sina krigsbrott, åtstramningspolitiken avslutas, flyktingspolitiken göras mer human

KLIMAT- OCH ENERGIVÄNDNING: skärpning av klimatlagen, inga skattelättnaderna för torv, nollutsläpp som målsättning, investeringar i förnybar energi, energiförvaring och stabila elnät istället för kärnkraft, internationella avtal ska följas