Kommunalvalet 2017

 

Helsingfors ska vara en levande storstad som är en föregångare gällande hållbarhet och stadskultur. Staden ska välkomna och stöda alla nya invånare, oberoende om man kommer för utbildning, jobb eller asyl. Ingen ska lämnas utan tak över huvudet, det måste byggas bostäder i takt med inflyttningen och satsas på ett större utbud av hyresbostäder. Papperslösa ska ha samma rätt till sjukvård, skola och äldreomsorg som andra helsingforsare.

Den spirande stadskulturen bygger på invånarnas initiativ. Helsingfors är en allt roligare stad att bo i och den utvecklingen ska staden stöda. Guggenheim får gärna byggas för privata pengar, men staden ska hellre använda skattemedel på att stöda konstnärsdragna gallerier, införskaffningar till HAM och konst i allmänna utrymmen.

 

Valteman

 

En internationell stad som tar ansvar

Internationella flyttrörelser har många orsaker som varierar från flyktingskap till flytt efter kärleken eller ett jobb. Oberoende av de bakomliggande orsakerna finns det en sak som förenar nykomlingarna: behovet av att hitta ett tryggt ställe där man kan bosätta sig och hitta något meningsfullt att göra till exempel via sitt jobb.

Helsingfors måste föregå med gott exempel och verka ansvarsfullt mot rasism och främlingsfientlighet. Vi har inget behov av att stänga stadens gränser, däremot borde Helsingfors ta emot betydligt fler kvotflyktingar och asylsökande samt satsa på integrationsutbildning av hög kvalitet.

Ingen får bli lämnad ute i den kalla vintern, tillfälligt boende och annat stöd måste tryggas för alla som behöver det, till exempel papperslösa, rumänska romer och bostadslösa. En papperslös helsingforsbo bör ha samma rätt till social- och hälsovård, utbildning och åldringsvård som andra invånare. Papperslösas rätt till utkomststöd måste också tryggas.

Majoriteten av flyktingar och andra immigranter har arbetserfarenhet och utbildning från sitt hemland. Då man stöder immigranters sysselsättning borde åtgärderna grunda sig på ett erkännande av de här kunskaperna, snarare än på synen av immigranter som en outsinlig källa för billig arbetskraft.

Målsättningar:

 • Helsingfors tar emot fler kvotflyktingar
 • Snabb och högklassig integration och integrationsutbildning
 • Krisboende för alla som behöver det
 • Samma rätt till utbildning, social- och hälsovård samt åldringsvård för papperslösa som för andra helsingforsbor
 • Immigranters kunnande tas bättre i beaktande

 

Kulturvagga

Helsingfors har under det senaste årtiondet upplevt en härlig uppgång av stadskultur i olika former. Man har startat restaurangdagen, städdagen och Sompasauna samt ordnat fina fester i olika stadsdelar. Helsingfors nya stadsmuseum har öppnat. Konst och kultur hjälper oss att utveckla samhället. De hjälper oss att utforska och ifrågasätta normer som upprätthåller maktpositioner, dela erfarenheter och forma nya gemenskaper.

Offentliga medel för att främja kultur och konst ska inte riktas till endast ett stort projekt, som Guggenheim, utan stödet ska användas till gallerier som drivs av konstnärer, till att öka HAMs anslag för anskaffningar och till att liva upp stadsrum som Konepaja Bruno.

Konsten ska finnas där människorna finns, och därför ska minst en procent av de totala kostnaderna för alla byggprojekt riktas till konst och kultur. En betydande del av Finlands konstnärer bor i Helsingfors och därför har staden också en central roll i att stöda hela Finlands konstfält. Staden borde erbjuda kostnadsfria och förmånliga arbetsutrymmen till konstnärer och stöda performancekonstnärer genom tillräcklig finansiering av offentliga konstinstitutioner.

Målsättningar:

 • Stöd till gallerier som drivs av konstnärer, till HAMs anslag och till att liva upp stadsrum
 • En procent av kostnaderna för byggprojekt ska riktas till konst och kultur
 • Kostnadsfria och förmånliga arbetsutrymmen till konstnärer
 • Stöd till offentliga konstinstitutioner

 

Tak åt alla

Det måste bli ett slut på bostadslöshet och de höga och snabbt stigande kostnaderna för boende. Även om det årligen byggs nya bostäder i Helsingfors finns det ett skriande behov särskilt av hyresbostäder till skäliga priser. De höga boendekostnaderna är en viktig bidragande faktor till fattigdom i Helsingfors.

Bristen på billigt boende är särskilt problematisk för låginkomsttagare: pensionärer, studerande, arbetslösa och de som jobbar inom lågavlönade branscher. Det är nödvändigt att finna en lösning på bostadsbristen i metropolområdet eftersom de skenande kostnaderna redan nu påverkar tillgången till arbetskraft i området. Segregering av bostadsområden måste motverkas preventivt genom mångsidig stadsplanering och grundskolor av hög kvalitet i hela staden.

Bostadsbristen kan lösas endast genom att i betydligt högre utsträckning bygga hyresbostäder till skäligt pris. I det rådande marknadsläget kommer privata byggfirmor inte att göra det. Lösningen är att öka på Helsingfors bostadsproduktionsbyrås produktion och att grunda en offentlig byggfirma. Man måste våga leta efter och pröva på nya lösningar eftersom en mer balanserad situation på bostadsmarknaden gagnar hela huvudstadsregionen.

Målsättningar:

 • Att bygga mer hyresbostäder till skäliga priser
 • Att öka på Helsingfors bostadsproduktionsbyrås (ATT) produktion
 • Att grunda en offentlig bygg- och reparationsfirma

 

Stöd kampanjen

Du kan stöda valkampanjen för ett rättvist och modigt Helsingfors genom att gå med i kampanjgruppen (hör av dig till valchef Taija på taija.roiha@gmail.com) och/eller genom att donera till valkassan. Kampanjer med synlighet, reklam och material görs till stor del med hjälp av donationer, så all hjälp är välkommen oberoende storlek.

 

Valkonto:

Mia Haglunds stödgrupp

FI9740554920148044

Meddelande: Kommunalval 2017

 

 

Kalenteri

Mia Haglund on tavattavissa seuraavissa tapahtumissa!

25.3. Träffa vänsterns kandidater och Jonas Sjöstedt, Helsinki

30.3. Vasemmistoliiton vaalibileet Helsingissä

5.4. klo 14-16 Suuri vaalitentti, Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa. Järjestää: Eurooppaliike, SAK, Akava, STTK, EK ja Alma Media.

5.4. Vasemmistoliiton vaalibileet Tampereella

7.4. Vasemmistoliiton vaalibileet Jyväskylässä

8.4. Eurovaalipaneeli Kööpenhaminassa

13.4. Plan B, Tukholma

24.4. klo 17-18.30 Suuri vaalitentti, Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansali. Järjestää Eurooppaliike, EK, Suomen Yrittäjät ja Alma Media.

26.4. Nuorten äänellä Eurooppaan, Helsinki

29.4. klo 17-18.30 Vaalitentti, ravintola Thirsty Scholar. Eurooppaliike ja FIPSUn nuorisoverkosto, Helsinki

4.5. Helsingin vasemmistoliiton piirikokous

9.5. Paneelikeskustelu Helsingin yliopistolla (Eurooppapäivä)

10.5. Vaalipaneeli Tapiolan lukio, Espoo

25.5. Fingon paneeli Maailma kylässä -festareilla, Helsinki