Sanna Ukkola kirjoittaa tänään Ylen sivuilla julkaistussa blogissaan, mikä hänen mielestään feminismissä on pielessä. Ukkola kritisoi feministejä somehuutelusta, liiallisesta loukkaantumisesta ja kehottaa “mimosoja” karaistumaan. Hänen mielestään kansainvälistä huomiota saanut “all male panels” -blogi ja “koffgate” osoittavat, että feministit puuhastelevat väärien asioiden parissa.

Ensinnäkin Ukkola näkemys siitä, että feministit ovat yksi yhtenäinen ryhmä, joka keskittyy vain yhteen asiaan kerrallaan, on virheellinen. Suomessa on liberaalifeministejä, radikaalifeministejä, ekofeministejä, queerfeministejä, ja feministiseen liikkeeseen kuuluvat niin perinteikkäät instituutiot kuten Naisasialiitto Unioni kuin paikalliset ryhmät, löyhät verkostot ja yksittäiset aktivistit. Samaan aikaan vaaditaan vanhemmuuden kustannusten tasaista jakoa, translain uudistamista ja sukupuolisensitiivistä kasvatusta, tehdään yhteiskuntakriittisiä sarjakuvia ja puututaan naisten vähäiseen esiintymiseen politiikan asiantuntijoina. Vaaditaan tasa-arvoa kaikille, jotka kärsivät nykyisistä valtarakenteista, eli kaikille sukupuolille, seksuaalisuuksille, ihonväreille ja yhteiskuntaluokille. Suomen feministinen liike tekee kaikkea tätä jatkuvasti – ei yhtenäisesti, vaan kaikki tahot omilla tavoillaan ja omilla kärjillään.

On huolestuttavaa, että Ukkola ei näe tytöttelyn ja miespaneelien yhteyttä niihin rakenteisiin, joihin hän toivoisi feministien keskittyvän. Toimittajana ja viestinnän ammattilaisena hänen tulisi olla tietoinen sanojen ja kuvien vallasta. Koffin tytöttelykuva ja miespaneelit yhteiskunnan asiantuntijoina ovat osa niitä rakenteita, jotka luovat sukupuolittuneita työmarkkinoita, palkkaeroja sekä sen, että suomalaisia pörssiyhtiöitä johtaa useammin mies nimeltä Juha kuin nainen. Rakenteissa kaikki liittyy toisiinsa, jonka takia on puututtava seksistisiin heittoihin samalla kun ajetaan abortin vapauttamista ja parannuksia isien asemaan huoltajuuskiistoissa.

Suomalaisessa feminismikeskustelussa mättää Sanna Ukkolan blogin kaltaiset kirjoitukset, jotka perustuvat juuri sellaisen mututuntumaan faktojen sijaan, josta hän itse syyttää feminististä liikettä. Sanna, tervetuloa mukaan toimintaan patriarkaalisten rakenteiden kaatamisen puolesta!