Anna oma panoksesi muutoksen puolesta! Pienikin lahjoitus on tärkeä.

Vaalityössä rahaa kuluu esimerkiksi mainontaan, painetun materiaalin tuottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

Maksutiedot

Saaja: Mia Haglundin tukiryhmä
Tilinumero: FI9740554920148044
Viestikenttään: Eurovaalit 2019

Lisätietoa

Yleisissä vaaleissa ehdolla oleva voi kerätä lain mukaan rahaa ilman rahankeräyslupaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa sen jälkeen. Raportoimme lahjoitusten käytöstä vaalien jälkeen riippumatta kerätystä summasta.

Vasemmistonuorten Palestiina-solidaarisuuskampanja