Vaaliteemat

Paina linkkiä päästäksesi suoraan kyseiseen teemaan tai selaa sivua alaspäin.

 

Kansainvälinen ja vastuullinen kaupunki

Kansainvälisen liikkuvuuden syyt ovat moninaisia ja vaihtelevat aina pakolaisuudesta rakkauden ja työn perässä muuttamiseen. Taustojen kirjosta huolimatta yksi asia yhdistää uusia asukkaita: tarve löytää turvallinen paikka, johon asettua asumaan ja josta löytää mielekästä tekemistä esimerkiksi työn kautta.

Helsingin on osoitettava esimerkkiä ja toimittava vastuullisesti rasismia ja muukalaispelkoa vastaan. Meillä ei ole tarvetta sulkea kaupungin rajoja, sen sijaan Helsingin tulee ottaa huomattavasti lisää kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja panostaa laadukkaaseen kotoutumiskoulutukseen.

Ketään ei saa jättää ulos talven kylmyyteen, hätämajoitus ja muut tukipalvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville, esimerkiksi paperittomille, Romanian romaneille ja asunnottomille. Paperittomana helsinkiläisenä on oltava samat oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen ja vanhustenhuoltoon kun muillakin asukkailla ja paperittomien oikeus toimeentulotukeen on turvattava.

Suurimmalla osalla pakolaisista ja muilla maahan muuttaneilla on jo lähtömaassa hankittua työkokemusta ja koulutusta. Maahan muuttaneiden työllistymisen tukemisessa lähtökohtana onkin oltava jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen sen sijaan, että heidät nähdään ehtymättömänä halpatyöreservinä.

Tavoitteet:

 • Helsinki ottaa lisää kiintiöpakolaisia
 • Nopeaa ja laadukasta kotoutumista ja kotoutumiskoulutusta
 • Hätämajoitus kaikille tarvitseville
 • Paperittomille samat oikeuden koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja vanhustenhuoltoon kun muilla helsinkiläisillä
 • Maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamista parannetaan

Kulttuurikeidas

Helsinki on viimeisen vuosikymmenen ajan elänyt ihanaa kaupunkikulttuurin nousuaaltoa. Täällä on perustettu muun muassa Ravintolapäivä, Siivouspäivä, Sompasauna sekä järjestetty hienoja kaupunginosajuhlia. Uusi Helsingin kaupunginmuseo on avattu. Taide ja kulttuuri auttaa meitä kehittämään yhteiskuntaa ja niiden avulla voidaan tarkastella ja kyseenalaistaa valtaa ylläpitäviä olevia normeja, jakaa kokemuksia ja muodostaa yhteisöjä.

Emme tarvitse kulttuurin ja taiteen edistämiseen varattujen julkisten varojen keskittämistä yhteen valtavaan hankkeeseen, kuten Guggenheimiin, vaan tukea tulee kohdistaa taiteilijavetoisiin gallerioihin, HAMin hankintamäärärahojen kasvattamiseen ja kaupunkitilojen kuten Konepajan Brunon elävöittämiseen.

Taiteen on oltava siellä missä ihmisetkin ovat, ja siksi myös kaikissa rakennushankkeissa vähintään prosentti hankkeen kokonaiskustannuksista on suunnattava taiteeseen ja kulttuuriin. Merkittävä osa kaikista Suomen taiteilijoista asuu Helsingissä, ja siksi kaupungilla on myös keskeinen rooli koko Suomen taide-elämän tukemisen kannalta. Taiteilijoille on tarjottava maksuttomia ja edullisia työskentelytiloja, ja esittävien taiteiden saralla taiteilijoiden työllistymistä on tuettava julkisten taidelaitosten riittävällä rahoituksella.

Tavoitteet:

 • Tukea kohdistettava taiteilijavetoisiin gallerioihin, HAMin hankintamäärärahoihin ja kaupunkitilojen elävöittämiseen
 • Rakennushankkeiden taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaatteen toteuduttava
 • Taiteilijoille maksuttomia ja edullisia työtiloja
 • Julkisten taidelaitosten tuki

Katto kaikille

Asunnottomuudelle ja asumisen kustannusten tasolle ja sen liian nopealle nousulle on saatava loppu. Vaikka uusia asuntoja rakennetaan Helsinkiin vuosittain, etenkin kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on huutava pula. Korkeat asumiskustannukset ovatkin keskeisin köyhyyttä aiheuttava tekijä Helsingissä.

Puute kohtuuhintaisista asunnoista on erityisen ongelmallista pienituloisille: eläkeläisille, opiskelijoille, työttömille ja matalapalkka-aloilla työskenteleville. Ratkaisun löytäminen asuntopulaan on metropolialueen kunnille välttämätöntä, sillä karanneet asuinkustannukset vaikuttavat jo työvoiman saantiin seudulla. Asuinalueiden segregaatio on ennaltaehkäistävä monipuolisella kaavoituksella ja laadukkailla peruskouluilla koko kaupungissa.

Asuntopula ratkeaa vain lisäämällä reilusti kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Nykyisessä markkinatilanteessa yksityiset rakennusliikkeet eivät tule sitä tekemään. Ratkaisun tarjoavat Helsingin asuntotuotantotoimiston tuotannon lisääminen ja julkisomisteisen rakennusliikkeen perustaminen. Uusia ratkaisuja on uskallettava etsiä ja kokeilla, sillä asuntomarkkinatilanteen tasapainottaminen on koko pääkaupunkiseudun etu.

Tavoitteet:

 • Rakennettava lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja
 • Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT) tuotantoa on lisättävä
 • Julkisomisteinen rakennus- ja korjausliike perustettava

 

Kalenteri

Mia Haglund on tavattavissa seuraavissa tapahtumissa!

25.3. Träffa vänsterns kandidater och Jonas Sjöstedt, Helsinki

30.3. Vasemmistoliiton vaalibileet Helsingissä

5.4. klo 14-16 Suuri vaalitentti, Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa. Järjestää: Eurooppaliike, SAK, Akava, STTK, EK ja Alma Media.

5.4. Vasemmistoliiton vaalibileet Tampereella

7.4. Vasemmistoliiton vaalibileet Jyväskylässä

8.4. Eurovaalipaneeli Kööpenhaminassa

13.4. Plan B, Tukholma

24.4. klo 17-18.30 Suuri vaalitentti, Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansali. Järjestää Eurooppaliike, EK, Suomen Yrittäjät ja Alma Media.

26.4. Nuorten äänellä Eurooppaan, Helsinki

29.4. klo 17-18.30 Vaalitentti, ravintola Thirsty Scholar. Eurooppaliike ja FIPSUn nuorisoverkosto, Helsinki

4.5. Helsingin vasemmistoliiton piirikokous

9.5. Paneelikeskustelu Helsingin yliopistolla (Eurooppapäivä)

10.5. Vaalipaneeli Tapiolan lukio, Espoo

25.5. Fingon paneeli Maailma kylässä -festareilla, Helsinki