Teman i riksdagsvalet 2015

FEMINISM: kostnaderna för föräldraskap ska delas, translagen förnyas, våldskulturen bekämpas, rasistiska strukturer synliggöras, arbetsansökningar göras namnlösa UTJÄMNANDET AV KLASSKILLNADER: slut på privatiserings- och centraliseringstrenderna, hyresbostäder till skäligt pris av statens egen byggenhet, basinkomst, arbetsmarknader som skapar arbete FRÅN UNGDOMSGARANTI TILL VÄLFÄRDSGARANTI: satsningar på mentalvård, uppsökande ungdomsarbete och arbetsverkstäder, förlängd läroplikt, förebyggande…

Lue lisää... »

Ekonomi byggd på solidaritet

En form av ekonomi som är autonom, jämlik och skild från både marknaden och den offentliga ekonomin. Så förklaras begreppet solidaritetsekonomi. Då samhällsutvecklingen domineras av privatisering, arbetslöshet och ekonomisk otrygghet fungerar försöken att skapa en mer solidarisk bas för ekonomi utanför det offentliga eller privata som en motreaktion. Solidaritetsekonomi som…

Lue lisää... »

Abortti ei ole omantunnon kysymys

Suomessa suhtaudutaan aborttiin yhä konservatiivisemmin. Puolueiden puheenjohtajista Timo Soini, Päivi Räsänen ja Juha Sipilä ovat julkisesti kertoneet vastustavansa aborttia vähintään henkilökohtaisella tasolla, eikä heidän lausunnoillaan näytä olevan vaikutusta puolueiden kannatukseen. Kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kansanedustajat ovat tehneet useita lakialoitteita, joissa esitetään terveydenhoidon ammattilaisille oikeutta kieltäytyä osallistumasta aborttiin vakaumukseensa vedoten sekä abortin…

Lue lisää... »

Virkamiesten valmistelema tulevaisuus

Ministeriöt julkaisivat pari viikkoa sitten niin sanotut tulevaisuuskatsaukset, jotka ovat virkamiesten valmistelemia asiakirjoja hallinnonalojensa “toimintaympäristön muutoksista, tavoitteista ja välttämättömistä lähivuosien toimenpiteistä”. Tulevaisuuskatsausten sisällöstä päättävät viime kädessä ministeriöiden ylimmät virkamiehet eli kansliapäälliköt, mistä johtuen niitä on nimitetty myös kansliapäällikköpapereiksi. Vaikka ministerit eivät osallistu niiden laatimiseen ja ne ovat tässä kapeassa mielessä…

Lue lisää... »

Cykelhjälmen är ingen säkerhetsgaranti

Debatten kring en strängare lagstiftning för cyklisters bruk av cykelhjälm har tagit fart igen. Mikko Paatero, överdirektör på polisen föreslår böter för cyklister som cyklar utan hjälm, något som kunde träda i kraft då vägtrafiklagen ses över år 2016. Som aktiv stadscyklist anser jag att diskussionen är ett bevis på…

Lue lisää... »

The Refrigerator of the World is Melting

The Arctic is melting. What might seem like a concern of the north should be recognized as one of the largest environmental issues of this century. The Arctic region functions as a refrigerator for the whole world, as the sunlight is reflected away by the ice. But due to climate…

Lue lisää... »

Grundinkomst – befriande eller besnärjande

Diskussionen om grundinkomst florerar i Finland som aldrig förr. Från att pågått i prekariat-rörelsen och i gröna-vänsterkretsar har initiativ för en grundläggande förändring av socialskyddet nu tagits från såväl höger som vänster. Olika versioner av grundinkomst, som negativ inkomstbeskattning och medborgarlön, kastas ut om varandra, den finländska falangen av BIEN…

Lue lisää... »

tarvitsemme kuntaliitoksen ja kaupunginosavaltuustot.

Pääkaupunkiseutu kaipaa kahta erisuuntaista demokraattista uudistusta. Pääkaupunkiseudun kuntien haitallinen verokilpailu ja vaikea yhteistyö pitäisi ratkaista kuntaliitoksella. Yhtenäinen metropoli lopettaisi kilpailun hyvistä veronmaksajista ja mahdollistaisi koko alueen järkevämmän suunnittelun. Silloin kuitenkin valta kaikista päätöksistä siirtyisi entistä kauemmaksi tavallisista kaupunkilaisista. Helsingissä valtuusto on jo nyt huomattavasti kauempana kuin muissa kaupungeissa. Mikäli kaupungin…

Lue lisää... »

left alliance top 10 election themes.

Housing prices down! The high cost of housing is a major cause of poverty in Helsinki. A swift increase in the availability of affordable rental housing would correct this anomaly in the housing market. A construction department within the City Council would free the market from the stranglehold of major…

Lue lisää... »

Verklig hållbarhet behöver både ett klimattak och en social grundmur

Efter en politisk diskussion förra veckan konstaterade en grön kollega åt mig att ”vi gröna är ju mer fokuserade på miljöfrågor medan ni i vänstern prioriterar sociala frågor”. Konstaterandet kom väldigt spontant och utan några större baktankar. Det är väl så många tänker när de vill dra skiljelinjer mellan våra…

Lue lisää... »
« Previous Page Next Page »

Suosituimmat artikkelit


Kommentoiduimmat artikkelit